Services

Rådgivning & Konsulentbistand

Vi er specialister i at realisere forretningsidéer til løsningssystemer. Vi kan være bindeleddet mellem forretning og den tekniske projektledelse.

Projektledelse

Alle projekter og kunder er forskellige. I samarbejde med kunden finder vi frem til den rette tilgang til projektet og den metode som giver størst mulig værdi, fleksibilitet og resultat for kunden. Vi arbejder agilt og anvender dele af den officielle MS software-proces til Dynamics projekter, som er Sure Step-metoden.

Support & Vedligeholdelse

Vi har et team af dedikeret supportere, som er klar til at tilbyde support og vedligeholde af MS Dynamics CRM og MS Dynamics SharePoint på 1. og 2. level support.

Det er muligt at tilkøbe en supportaftale eller vælge en klippekort-ordning, som er basseret på en timepris.

Opgradering

I takt med virksomhedens udvikling, kan der være behov for at opgradere de eksisterende applikationer. Vi sikrer at kunden får den fornødne rådgivning og sparring, som gør at de kan træffe de rigtige valg.

Integration

Vi tilbyder integrationer til/fra forretningssystemer såsom MS Dynamics CRM, SharePoint, marketingsværktøjer, ERP-systemer og andre interne systemer.

Fordelene er bl.a. lavere omkostninger til udvikling og vedligeholdelse af integrationer samt muligheden for at automatisere processer.

Migration

RIWU har stor erfaring med at migrere data, fra ét system til et andet. Vores kernekompetencer er at flytte data fra ét CRM system til et andet CRM system.

Vi udfører migrering af data på både små og store komplekse løsninger. Kunden kan vælge selv at stå for migreringen, hvor vi yder konsulentbistand eller vi kan udføre migreringen.